• /¸ri:ə´bili¸teit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Phục hồi, trả lại (chức vị, danh dự, sức khoẻ...)
  Cải tạo giáo dục lại (những người có tội)
  Phục hồi, bình phục (sức khoẻ)
  Xây dựng lại, khôi phục lại (đất nước...)
  (y học) tập luyện lại (những người bị tê bại)
  Sắp xếp lại bậc (cho công nhân...)

  Chuyên ngành

  Điện

  tu bổ

  Kỹ thuật chung

  cải tạo
  hồi phục
  khôi phục

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  destroy , hurt , ruin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X