• /ˌriɪnˈsteɪt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Phục hồi (chức vụ, quyền lợi); lấy lại (sức khoẻ)
  reinstate somebody in the post of manager/as manager
  phục hồi ai vào chức vụ giám đốc
  Sắp đặt lại (cho có thứ tự, quy cũ)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  dựng lại
  phục chức
  phục chức, khôi phục chức vụ, phục hồi chức vụ
  phục hồi
  phục hồi chức vụ
  sắp đặt lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X