• Hóa học & vật liệu

  cột tinh cất

  Giải thích EN: 1. a complex distillation operation in which the rectifying section is operated separately from the stripping section, usually at a different pressure, to save energy.a complex distillation operation in which the rectifying section is operated separately from the stripping section, usually at a different pressure, to save energy.2. the lower part of a distillation column, below the feed stream.the lower part of a distillation column, below the feed stream. Giải thích VN: 1. Một máy chưng cất phức tạp trong đó bộ phận tinh cất hoạt động riêng biệt với bộ phận tách lọc khác, máy này thường hoạt động với mức áp suất khác để tiết kiệm năng lượng. 2. Bộ phận bên dưới của một cột chưng cất, nằm dưới ống dẫn nước.

  Điện lạnh

  tháp tinh luỵên

  Kỹ thuật chung

  tháp tinh chế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X