• Điện

  bộ sấy không khí hoàn nhiệt

  Kỹ thuật chung

  lò không khí thu hồi

  Giải thích EN: An air heater in which the heat-transferring metal parts remain stationary to form a boundary between the heating and cooling fluids. Giải thích VN: Một bếp lò không khí trong đó các phần kim loại truyền nhiệt duy trì ổn định tạo thành một đường biên giữa phần chất lỏng nóng và nguội.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X