• /ri´lai/

  Thông dụng

  Nội động từ

  ( + on, upon) tin vào, tin cậy vào, tin tưởng vào
  to rely upon someone
  tin cậy vào ai
  to rely upon something
  tin cậy vào cái gì

  Hình thái từ

  Dựa vào, cậy vào, nhờ vào

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tín nhiệm

  Kỹ thuật chung

  tin cậy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X