• /in´trʌst/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Giao, giao phó
  to be entrusted with an important mission
  được giao cho một nhiệm vụ quan trọng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  giao phó

  Kinh tế

  giao phó
  ủy thác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X