• Toán & tin

  sự nhận biết từ xa
  viễn thám

  Giải thích VN: Là thông tin về một đối tượng thu được mà không có sự tiếp xúc vật lý. Phương thức bao gồm ảnh chụp trên không, ảnh rađa và ảnh vệ tinh.

  Xây dựng

  sự thăm dò từ xa

  Điện lạnh

  cảm biến từ xa
  kỹ thuật viễn thám
  dò tìm từ xa

  Điện tử & viễn thông

  sự phân biệt từ xa

  Kỹ thuật chung

  phân tích tách biệt

  Giải thích EN: The gathering and analysis of data from an object physically removed from the sensing equipment, as in satellite and aerial photography or subsurface detection instruments.. Giải thích VN: Sự thu thập và phân tích dữ liệu từ một vật thể được loại bỏ một cách vật lý khỏi một thiết bị nhạy, như trong vệ tinh và chụp ảnh trên cao hay các dụng cụ bảo vệ ngầm.

  sự cảm biến từ xa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X