• /ri´vʌlʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự khiếp sợ
  Sự thay đổi đột ngột (ý kiến, tính nết...)
  (y học) sự gây chuyển bệnh, sự lùa bệnh
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự rút ra; sự bị rút ra (vốn...)
  the revulsion of capital
  sự rút vốn ra

  Chuyên ngành

  Y học

  sự làm chuyển máu

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  like , liking , love , loving

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X