• (đổi hướng từ Rites)
  /rait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lễ, lễ nghi, nghi thức
  funeral (burial) rites
  lễ tang
  conjugal (nuptial) rites
  lễ hợp cẩn
  the rites of hosoitality
  nghi thức đón khách


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X