• /kə´mju:niən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cùng chia sẻ
  Sự giao thiệp, sự liên lạc; quan hệ; sự cảm thông
  to hold communion with
  có quan hệ với
  Nhóm đạo (nhóm người cùng chung một tín ngưỡng)
  the communion of the faithful
  nhóm những người sùng tín
  Lễ ban thánh thể ( (cũng) Holy Communion)
  to take communion
  chịu lễ ban thánh thể


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X