• /ˈɔrdnəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sắc lệnh, quy định
  Lễ nghi
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) bố cục (trong (kiến trúc), tác phẩm (văn học))
  ordinances of the company
  những quy định của công ty

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  pháp lệnh
  building ordinance
  pháp lệnh xây dựng
  pháp quy

  Kinh tế

  điều lệ
  Banking Ordinance
  điều lệ ngân hàng (Hồng Kông)
  license to trade ordinance
  điều lệ giấy phép mậu dịch
  zoning ordinance
  điều lệ quy hoạch phân khu thành phố
  pháp lệnh quy định

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X