• /´roustiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thông tục) rất nóng
  It's roasting today !
  Hôm nay rất nóng (nóng (như) rang)!
  give somebody/get a (good, real,..) roasting
  trách mắng ai/bị ai trách mắng nghiêm khắc

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  sự rang

  Kỹ thuật chung

  sự nung
  oxidizing roasting
  sự nung oxi hóa
  sự thiêu
  dead roasting
  sự thiêu kiệt
  finishing roasting
  sự thiêu hoàn thiện
  oxidizing roasting
  sự thiêu oxi hóa

  Kinh tế

  sự quay
  sự rán
  sự rang
  sự thiêu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X