• /´red¸hɔt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nóng đỏ (kim loại)
  Đầy nhiệt huyết, nồng nhiệt; hết sức
  red-hot anger
  cơn giận bừng bừng
  red-hot enthusiasm
  sự nồng nhiệt
  (thông tục) nóng hổi, mới nhận, hoàn toàn mới (về tin tức)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nóng đỏ
  nung đỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X