• /skɔ:tʃiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Rất nóng, nóng cháy da, nóng như thiêu
  a scorching day
  một ngày rất nóng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chạy quá nhanh
  đốt nóng

  Giải thích EN: The burning of an exposed surface in order to change certain physical characteristics without destroying the surface.

  Giải thích VN: Đốt một bề mặt trần nhằm thay đổi đặc tính vật lý mà không phá hủy bề mặt.

  sự chạy qua mau
  sự làm cháy

  Kinh tế

  sự cháy xém
  sự thiêu đốt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X