• Danh từ

  Chuyên ngành điện

  khoảng cách trụ đồng nhất
  The Ruling Span is defined as the assumed uniform span that most closely resembles the variety of spans that are in any particular section of the line - Là khoảng cách giả định đồng nhất có thể xem tương đương với các khoảng cách trụ khác nhau tại bất cứ đoạn nào của đường dây.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X