• /´ru:liη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cai trị, sự trị vì, sự thống trị; sự chỉ huy, sự điều khiển; sự chi phối
  Sự quyết định (của quan toà..)
  Sự kẻ (giấy)

  Tính từ

  Thống trị; cai trị, cầm quyền; chỉ huy, chỉ đạo; điều khiển; chiếm ưu thế, trội hơn cả; chi phối
  ruling circles
  giới cầm quyền
  ruling passion
  sự say mê mạnh nhất; động cơ (chi phối mọi hành động)
  Hiện hành
  ruling prices
  giá cả hiện hành

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đường sinh
  ruling of a cone
  đường sinh của mặt nón
  ruling of a ruled surface
  đường sinh của một mặt kẻ


  Xây dựng

  đường sinh (của mặt nón, mặt trụ)
  sự khắc vạch

  Kỹ thuật chung

  đường sinh
  ruling of a ruled surface
  đường sinh của một mặt kẻ
  sự chia độ
  sự rạch

  Kinh tế

  hiện thời
  quy định
  quyết định
  arbitration ruling
  quyết định trọng tài
  court ruling
  quyết định của tòa án

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X