• /´rʌn¸in/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thời gian dẫn đến (một sự kiện)
  during the run-in to the election
  trong thời gian sắp tuyển cử
  ( + with) (thông tục) (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) cuộc cãi lộn; sự bất đồng (với ai)
  have a run-in with somebody
  có một cuộc cãi nhau với ai


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X