• (đổi hướng từ Sacraments)
  /´sækrəmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (tôn giáo) lễ ban phước; phép bí tích
  ( the sacrament) lễ ban thánh thể; thánh lễ, vật thiêng (như) the Blessed Sacrament, the Holy Sacrament
  Lời thề, lời nguyền

  Ngoại động từ

  Thề, nguyền

  Hình Thái Từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X