• (đổi hướng từ Saddled)
  /'sædl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Yên ngựa; yên xe
  Đèo yên ngựa, đường yên ngựa (giữa hai đỉnh núi)
  Khớp thịt lưng
  a saddle of lamb
  súc thịt lưng cừu
  Vật hình yên
  in the saddle
  cưỡi ngựa
  (nghĩa bóng) tại chức, đang nắm quyền
  to put saddle on the right (wrong) horse
  phê bình đúng (sai) người nào

  Ngoại động từ

  Thắng yên (ngựa)
  Dồn việc, dồn trách nhiệm (cho ai); chất gánh nặng lên (ai)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Bàn trượt, bàn dao, vòng kẹp, yên, đai đỡ

  Cơ khí & công trình

  ê tô (máy tiện vít)

  Xây dựng

  có hình yên ngựa
  đèo núi
  gỗ mặt đế

  Điện lạnh

  hình yên ngựa
  mặt yên ngựa
  saddle-shaped
  dạng mặt yên ngựa

  Kỹ thuật chung

  bàn trượt
  carriage saddle
  bàn trượt của bàn dao
  saddle clamp
  cái siết chặt bàn trượt
  saddle control
  cơ cấu điều khiển (bằng) bàn trượt
  bệ
  cái yên
  chân
  apron (saddleapron, carriage apron)
  tấm chắn (của bàn dao)
  chất nặng
  chồng chất (các vật)
  cột chống
  đế
  điểm yên ngựa
  saddle-point method
  phương pháp điểm yên ngựa
  gối tựa
  bàn dao
  bàn dao chữ thập
  bàn dao ngang
  mặt đế
  miếng lót
  ổ đứng
  rèn đai đỡ
  rèn vòng kẹp
  trụ
  vòm
  ụ trượt

  Kinh tế

  tấm chặn
  yên ngựa
  long saddle
  vùng yên ngựa dài

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X