• Xây dựng

  móc (phòng) gió (cửa)
  ổ chốt khuôn

  Giải thích EN: A fastening device mounted to the meeting rails of sashes so as to hold both the top and bottom sash in a closed position. Also, sash lock. Giải thích VN: Một dụng cụ chốt được gắn vào các thanh tiếp giáp của cửa để giữ cả phần và trên và dưới cửa ở vị trí đóng. Tham khảo: sash lock.

  then cửa sổ (trượt)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X