• /skeið/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( (từ hiếm,nghĩa hiếm) (thường) phủ định) thiệt hại, tổn thương
  without scathe
  bình an vô sự

  Ngoại động từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm tổn thương, làm héo hon
  Đụng đến (ai)
  he shall not be scathed
  không được đụng đến nó

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X