• /slæp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái tát, cái vỗ, cái đập (bằng bàn tay)
  a slap on the shoulder
  cái vỗ vai
  a slap in the face
  sự sỉ nhục, sự lăng mạ
  slap and tickle
  (thông tục) (đùa cợt) hú hí (những cử chỉ âu yếm, hôn hít.. của những người đang yêu nhau)

  Ngoại động từ

  Vỗ, phát, vả
  to slap somebody's face
  tát tai ai
  Đặt (cái gì) vào đâu đó với một tiếng vỗ, tiếng đập
  to slapped the money on the counter
  đập tiền lên quầy
  to slap some paint onto a wall
  đập vôi lên tường
  to slap down
  phê bình, quở trách
  slap somebody down
  (thông tục) ngắt lời, chặn lời (ai đang nói) một cách kiên quyết
  slap something on something
  (thông tục) cộng (thêm một số tiền) vào giá của cái gì

  Phó từ (như) .slap-bang

  (thông tục) thẳng, trực tiếp
  to run slap into someone
  đâm thẳng vào ai
  (thông tục) đúng, chính xác
  to hit someone slap in the eyes
  đánh trúng vào mắt ai

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  vả

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun, verb
  bang , bash , blip , blow , box , buffet , bust , chop , clap , clout , crack , cuff , pat , percuss , poke , potch , punch , slam , smack , sock , spank , strike , swat , wallop , whack , wham
  noun
  box , buffet , bust , chop , cuff , punch , smack , smacker , spank , swat , whack
  phrasal verb
  knock about , manhandle , rough

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X