• /sin´tilə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Một mảy may, một ít một tí
  not a scintilla of evidence
  không có một mảy may chứng cớ nào


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X