• /ai´outə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lượng rất bé, tí ti, mảy may
  there is not an iota of truth in his story
  không có một mảy may sự thật nào trong câu chuyện của nó
  Iôta (chữ cái Hy-lạp), I

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  lot

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X