• Kỹ thuật chung

  phân tích bằng sàng

  Giải thích EN: A method that determines the particle-size distribution of loose materials by measuring the percentage of particles passing through a screen with holes of different sizes. Giải thích VN: Một phương pháp xác định kích cỡ hạt của một vật liệu xốp bằng cách đo tỷ lệ hạt đi qua một một cái sàng với những lỗ khác nhau.

  sự phan tích bằng rây
  sự phân tích bằng sàng

  Kinh tế

  sự phân tích bằng rây

  Xây dựng

  phân tích bằng rây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X