• BrE /ˈbjʊərəʊ/
  NAmE /'bjʊərəʊ/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .bureaux, bureaus

  Cục, nha, vụ
  the Bureau of Information
  cục thông tin (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
  the Federal Bureau of Investigation
  cục điều tra liên bang ( Mỹ)
  the Bureau of Personnel
  vụ tổ chức
  Văn phòng, tổ chức, hiệp hội
  Interactive advertising Bureau
  Hiệp hội quảng cáo tương tác
  Bàn làm việc, bàn giấy
  Tủ có ngăn kéo, tủ com mốt (có gương)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  viện

  Kỹ thuật chung

  bàn làm việc
  cục
  ban
  phòng
  Annoyance Call Bureau (ACB)
  văn phòng giải quyết các cuộc gọi quấy rối
  architectural design bureau
  phòng thiết kế kiến trúc
  computer service bureau
  văn phòng dịch vụ máy tính
  design bureau
  phòng thiết kế
  engineering design bureau
  phòng thiết kế kỹ thuật
  information bureau
  phòng chỉ dẫn
  International Bureau of Weights and Measures
  Văn phòng Cân Đo Quốc tế
  ITU Radio Committee Bureau (ITU-BR)
  Văn phòng của Uỷ ban Vô tuyến ITU
  Repair Service Bureau (RSB
  văn phòng dịch vụ sửa chữa
  service bureau
  văn phòng dịch vụ
  service bureau
  văn phòng phục vụ
  Telecommunication Development Bureau of the ITU (BDT)
  Văn phòng phát triển Viễn thông của ITU
  văn phòng
  Annoyance Call Bureau (ACB)
  văn phòng giải quyết các cuộc gọi quấy rối
  computer service bureau
  văn phòng dịch vụ máy tính
  International Bureau of Weights and Measures
  Văn phòng Cân Đo Quốc tế
  ITU Radio Committee Bureau (ITU-BR)
  Văn phòng của Ủy ban Vô tuyến ITU
  Repair Service Bureau (RSB)
  văn phòng dịch vụ sửa chữa
  service bureau
  văn phòng dịch vụ
  service bureau
  văn phòng phục vụ
  Telecommunication Development Bureau of the ITU (BDT)
  Văn phòng phát triển Viễn thông của ITU

  Kinh tế

  cơ quan
  accommodation bureau
  cơ quan nhà đất
  cục vụ
  cục
  văn phòng
  Better Business Bureau
  Văn phòng Cải thiện Kinh doanh
  convention and visitors bureau
  văn phòng hội nghị và du khách
  housing bureau
  văn phòng thu xếp chỗ trọ
  International Bureau of Social Tourism
  văn phòng quốc tế về du lịch xã hội
  Investors Service Bureau
  văn phòng dịch vụ các nhà đầu tư
  publicity bureau
  văn phòng quảng cáo
  service bureau
  văn phòng dịch vụ
  tourist bureau
  văn phòng du lịch
  translation bureau
  văn phòng dịch thuật
  translation bureau
  văn phòng dịch thuật (cung ứng dịch vụ dịch thuật)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X