• /´treʒəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kho bạc, ngân khố
  ( the Treasury) bộ tài chính (ở Anh và vài nước khác)
  (nghĩa bóng) kho tàng (chứa những thứ có giá trị hay lợi ích to lớn)
  the book is a treasury of information
  cuốn sách ấy là cả một kho tài liệu
  First Lord of the Treasury
  thủ tướng ( Anh)
  Treasury Board; Lords Commissioners of the Treasury
  uỷ ban tài chính chính phủ Anh (gồm thủ tướng, bộ trưởng (tài chính) và năm uỷ viên khác)
  Treasury Bench
  hàng ghế chính phủ (trong hạ nghị viện Anh)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bộ tài chính
  Treasury Bench
  ghế bộ trưởng bộ tài chính
  Treasury secretary
  Bộ trưởng Bộ Tài chính
  công khố
  local public treasury
  công khố địa phương
  treasury bill
  trái phiếu kho bạc, công khố phiếu ngắn hạn
  treasury bonds
  trái phiếu kho bạc, công khố phiếu dài hạn
  treasury note
  công khố phiếu kho bạc trung hạn
  treasury note
  công khố phiếu trung hạn (từ 1 đến 10 năm)
  ngân khố
  account of treasury
  tài khoản ngân khố
  Secretary of the Treasury
  tổng trưởng ngân khố
  treasury general account (tga)
  tổng tài khoản của ngân khố
  treasury investment growth receipt
  biên nhận phát triển đầu tư của ngân khố
  treasury paying-in
  sự nộp tiền vào ngân khố
  treasury receipts
  thu nhập ngân khố
  treasury remittance
  gởi tiền ngân khố
  treasury suspense account
  tài khoản tạm ghi của ngân khố
  treasury tax and loan (tt&l) account
  tài khoản thuế và cho vay của ngân khố
  quốc khố

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X