• /ˈɛmbəsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chức đại sứ, hàm đại sứ
  Toà đại sứ, sứ quán
  Sứ thấn
  the king sent one of his confidants come on an embassy to the rebellious tribes
  đức vua cử một trong những người tâm phúc của mình đến gặp các bộ lạc phiến loạn

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chức đại sứ
  sứ quán
  embassy employee
  nhân viên sứ quán
  tòa đại sứ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X