• /si'kri:ʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cất giấu, sự oa trữ; sự giấu giếm
  the secretion of stolen goods
  sự oa trữ những đồ ăn cắp
  Sự bài tiết, sự tiết ra; chất bài tiết, chất được tiết ra (của một cơ quan trong cơ thể)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  sự bài tiết
  sự tách ra

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X