• /səˈlaɪvə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nước bọt; nước miếng (giúp tiêu hoá thức ăn) (như) slaver

  Chuyên ngành

  Y học

  nước bọt
  ganglionic saliva
  nước bọt do kích thích hạch giao cảm
  porotid saliva
  nước bọt tuyến mang tai
  ropy saliva
  nước bọt quánh
  saliva suction
  hút nước bọt
  sympathetic saliva
  nước bọt kích thích giao cảm

  Kinh tế

  nước bọt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X