• Cơ khí & công trình

  bể lắng phù sa

  Kỹ thuật chung

  bể lắng
  máy đo tỷ lệ lắng cặn

  Giải thích EN: A device to measure the accumulation rate of sediment on the bottom of a body of water, such as a pond or lake. Giải thích VN: Một thiết bị dùng để đo tỷ lệ lắng cặn dưới đáy của một thực thể nước chẳng hạn như một cái ao hay một cái hồ.

  Kinh tế

  thùng lắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X