• /¸sedi´mentəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có cặn; giống cặn
  (địa lý,địa chất) giống như trầm tích; do trầm tích, từ trầm tích mà tạo thành

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  giống như trầm tích

  Kỹ thuật chung

  kết tủa
  lắng
  trầm tích
  mechanically deposit sedimentary rock
  trầm tích vụn kết cơ học
  precipitation sedimentary rock
  trầm tích do kết tủa
  Rock, Sedimentary
  đá trầm tích
  sedimentary break
  gián đoạn trầm tích
  sedimentary breccia
  dăm kết trầm tích
  sedimentary complex
  phức hệ trầm tích
  sedimentary data
  số liệu trầm tích
  sedimentary depeter
  mỏ trầm tích
  sedimentary deposit
  khoáng sàng trầm tích
  sedimentary deposit
  địa tầng trầm tích
  sedimentary discontinuity
  không liên tục trầm tích
  sedimentary discontinuity
  gián đoạn trầm tích
  sedimentary formation
  thành hệ trầm tích
  sedimentary gap
  thiếu sót trầm tích
  sedimentary geology
  địa chất trầm tích
  sedimentary mantle
  lớp áo trầm tích
  sedimentary mantle
  lớp phủ trầm tích
  sedimentary overlap
  lớp phủ trầm tích
  sedimentary petrography
  thạch học trầm tích
  sedimentary rock
  đá trầm tích
  sedimentary soil
  đất trầm tích
  sedimentary stone
  đá trầm tích
  sedimentary strata
  tầng trầm tích
  sedimentary surface
  mặt trầm tích

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X