• /dʒi´ɔlədʒi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khoa địa chất, địa chất học

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  địa chất
  agricultural geology
  địa chất nông nghiệp
  applied geology
  địa chất học ứng dụng
  applied geology
  địa chất ứng dụng
  area geology
  địa chất khu vực
  areal geology
  địa chất bề mặt
  areal geology
  địa chất khu vực
  areal geology map
  bản đồ địa chất khu vực
  bedrock geology
  địa chất đá gốc
  catchment geology
  địa chất lưu vực
  dynamic geology
  địa chất động lực
  dynamic geology
  địa chất học
  economic geology
  địa chất kinh tế
  engineering geology
  địa chất công trình
  engineering geology
  địa chất ứng dụng
  face geology
  địa chất bề mặt
  field geology
  địa chất ngoài trời
  field geology
  địa chất thực địa
  filed geology
  địa chất thực địa
  formational geology
  địa chất học cấu tạo
  foundation geology
  địa chất nền móng
  general geology
  địa chất đại cương
  general geology
  địa chất học đại cương
  geology characteristic
  đặc trưng địa chất
  Geology, Engineering
  địa chất công trình
  geotectonic geology
  địa chất kiến tạo
  historical geology
  địa chất lịch sử
  hydrologic geology
  địa chất thủy văn
  hydrological geology
  địa chất thủy văn
  layer of geology
  tầng địa chất
  marine geology
  địa chất biển
  military geology
  địa chất quân sự
  mining geology
  địa chất mỏ
  oil geology
  địa chất dầu mỏ
  orogenic geology
  địa chất tạo núi
  pedologic geology
  địa chất thổ nhưỡng
  petroleum geology
  địa chất dầu mỏ
  petroleum geology
  địa chất học dầu mỏ
  sedimentary geology
  địa chất trầm tích
  soil geology
  địa chất thổ nhưỡng
  stratigraphic geology
  địa chất địa tầng
  structural geology
  địa chất cấu trúc
  subsurface geology
  địa chất dưới tầng mặt
  surface geology
  địa chất bề mặt
  surface geology
  địa chất trên mặt
  địa chất học
  applied geology
  địa chất học ứng dụng
  formational geology
  địa chất học cấu tạo
  general geology
  địa chất học đại cương
  petroleum geology
  địa chất học dầu mỏ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X