• /´segrigeit/

  Thông dụng

  Tính từ

  (động vật học) ở đơn độc
  (từ cổ,nghĩa cổ) tách riêng, riêng biệt

  Nội động từ

  Cách ly; cô lập
  segregate cholera patients
  cách ly các bệnh dịch tả
  Phân biệt (đối xử) (nhất là về chủng tộc, (tôn giáo))
  a segregate society
  một xã hội phân biệt đối xử

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tách riêng
  vật tách

  Toán & tin

  tách ra, cô lập

  Kỹ thuật chung

  cô lập
  ly gián
  làm tách rời
  phân chia
  phân ly
  phân tách
  phân tầng
  tách
  tách ra

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X