• /si´klu:d/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tách biệt
  to seclude oneself from society
  sống tách biệt khỏi xã hội, sống ẩn dật
  a secluded place
  một nơi hẻo lánh
  a secluded life
  cuộc sống tách biệt, cuộc sống ẩn dật

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  join , mingle , socialize

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X