• /saiz´mɔmitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy đo địa chấn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  địa chấn kế
  accelerator type seismometer
  địa chấn kế kiểu tăng tốc
  bunched seismometer
  địa chấn kế chùm
  bunched seismometer
  địa chấn kế kết nhóm
  hot wire resistance seismometer
  địa chấn kế kiểu điện trở nóng
  multiple seismometer
  địa chấn kế kết nhóm
  torsion seismometer
  địa chấn kế xoắn
  máy đo địa chấn

  Giải thích EN: An instrument that detects vibrations in the ground. Giải thích VN: Một thiết bị dùng để phát hiện những độ rung trong lòng đất.

  laser seismometer
  máy đo địa chấn laze

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X