• (đổi hướng từ Bunched)
  /bΛnt∫/

  Thông dụng

  Danh từ

  Búi, chùm, bó, cụm, buồng
  a bunch of grapes
  một chùm nho
  a bunch of flowers
  một bó hoa
  a bunch of keys
  một chùm chìa khoá
  a bunch of bananas
  một buồng chuối
  a bunch of five
  một bàn tay
  Số lượng đáng kể, số lượng nhiều
  a whole bunch of food
  một lượng lớn thức ăn
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đàn, bầy (thú)
  (từ lóng) bọn, lũ

  Nội động từ

  Thành chùm, thành bó, thành cụm
  Chụm lại với nhau

  Ngoại động từ

  Làm thành chùm, làm thành bó, bó lại

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chùm, nhóm, bó

  Xây dựng

  cột lại

  Điện lạnh

  dây tóc (bó) chùm

  Kỹ thuật chung

  chùm
  bunch graph
  đồ thị thành chùm
  bunch map analysis
  phân tích biểu đồ chùm
  tube bunch
  chùm ống
  tube bunch (bundle)
  chùm ống
  chùm hạt
  nhóm

  Kinh tế

  chùm
  bunch of grapes
  chùm nho

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X