• Xây dựng

  entapi của không khí

  Đo lường & điều khiển

  nhiệt cảm

  Giải thích VN: Sự nhạy cảm khi thay đổi nhiệt độ.

  Điện lạnh

  nhiệt cảm biến (làm thay đổi nhiệt độ)
  nhiệt cảm biến được
  sensible heat load
  tải nhiệt cảm biến được
  nhiệt cảm nhận được
  sensible heat capacity
  năng suất nhiệt cảm nhận được
  sensible heat cooling
  làm lạnh nhiệt cảm nhận được
  sensible heat load
  tải nhiệt cảm nhận được
  sensible heat ratio
  tỷ lệ nhiệt cảm nhận được
  sensible heat removal
  thải nhiệt cảm nhận được
  sensible-heat factor (SHF)
  hệ số nhiệt cảm nhận được

  Kỹ thuật chung

  động nhiệt
  nhiệt cảm biến
  sensible heat load
  tải nhiệt cảm biến được
  nhiệt cảm thấy được
  sensible heat gain
  sự tăng nhiệt cảm thấy được
  sensible heat ratio
  hệ số nhiệt cảm thấy được
  nhiệt hiện
  outside air sensible heat
  nhiệt hiện của không khí bên ngoài
  sensible heat capacity
  năng suất nhiệt hiện
  sensible heat cooler
  bộ lạnh thải nhiệt hiện
  sensible heat cooling
  làm lạnh thải nhiệt hiện
  sensible heat cooling
  sự làm lạnh thải nhiệt hiện
  sensible heat factor
  hệ số nhiệt hiện
  sensible heat load
  tải nhiệt hiện
  sensible heat ratio
  tỷ lệ nhiệt hiện
  sensible heat removal
  sự thải nhiệt hiện
  sensible heat removal
  thải nhiệt hiện
  sensible-heat factor (SHF)
  hệ số nhiệt hiện
  nhiệt nhận rõ được
  nhiệt nhạy cảm
  lượng chứa nhiệt

  Kinh tế

  nhiệt cảm xúc
  nhiệt vật lý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X