• (đổi hướng từ Sermoned)
  /´sə:mən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bài giảng đạo, bài thuyết giáo, bài thuyết pháp
  Lời khiển trách, lời quở mắng, lời lên lớp ( (nghĩa bóng))

  Ngoại động từ

  Thuyết giáo, thuyết pháp
  Quở mắng, lên lớp (nghĩa bóng)

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X