• Điện tử & viễn thông

  nhà cung cấp dịch vụ
  Applications Service Provider (ASP)
  nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng
  Authorized Service Provider (ASP)
  nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền
  Electronic Communications Service Provider (ECSP)
  nhà cung cấp dịch vụ truyền thông điện tử
  Enhanced Service Provider (ESP)
  nhà cung cấp dịch vụ nâng cao
  International Traffic Service Provider (ITSP)
  nhà cung cấp dịch vụ lưu lượng quốc tế
  Local Service Provider (LSP)
  nhà cung cấp dịch vụ nội hạt
  On-Line Service Provider (OLSP)
  nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến
  Service Pack (IBM) Service Provider (SP)
  Gói dịch vụ [IBM]/nhà cung cấp dịch vụ
  Service Provider Interface (Winsock2) (SPI)
  Giao diện nhà cung cấp dịch vụ ( Winshock 2 )
  Service Provider Link (SPL)
  tuyến nối của nhà cung cấp dịch vụ
  Service Provider-focused Working Group (Trilateral) (SPWG)
  nhóm công tác tập trung vào nhà cung cấp dịch vụ ( ba bên )
  Transaction Processing Service Provider (TPSP)
  nhà cung cấp dịch vụ xử lý giao dịch
  UPT Service Provider (UPTSP)
  Nhà cung cấp dịch vụ UPT
  hãng cung cấp dịch vụ

  Kỹ thuật chung

  người cung cấp dịch vụ

  Kinh tế

  người cung cấp dịch vụ
  người làm xâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X