• Kỹ thuật chung

  cổ phần

  Kinh tế

  vốn cổ phần
  alteration of share capital
  sự thay đổi vốn cổ phần
  authorized share capital
  vốn cổ phần được phép phát hành
  call for share capital
  gọi vốn cổ phần
  equity share capital
  vốn cổ phần thường
  nominal share capital
  vốn cổ phần danh nghĩa
  paid-up share capital
  vốn cổ phần đã góp
  reduction of share capital
  giảm bớt vốn cổ phần
  share capital paid up
  vốn cổ phần đã đủ góp
  share capital paid up
  vốn cổ phần đã góp đủ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X