• /¸ɔ:ltə´reiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thay đổi, sự đổi; sự sửa đổi, sự sửa lại, sự biến đổi

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  kết cấu bên trên

  Điện lạnh

  dấu biến âm
  sự biến âm

  Kỹ thuật chung

  nhà phụ
  sự biến đổi
  sự phong hóa
  sự sửa đổi
  sự thay đổi
  Author's Alteration (AA)
  sự thay đổi tác giả
  dynamic threshold alteration
  sự thay đổi ngưỡng động
  sửa đổi
  thay đổi
  Author's Alteration (AA)
  sự thay đổi tác giả
  dynamic threshold alteration
  sự thay đổi ngưỡng động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X