• Hóa học & vật liệu

  cặn chưng cất nhanh
  cặn dầu còn lại

  Giải thích EN: A type of residual oil that cannot be volatized by vacuum distillation and is refined to make very viscous lubricants. Giải thích VN: Một kiểu dầu lắng mà không thể bay hơi bởi chưng chân không và được lọc để làm các loại dầu nhờn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X