• Điện lạnh

  kính kiểm tra
  oil sight glass
  kính kiểm tra dầu
  mắt quan sát lỏng

  Kỹ thuật chung

  kính kiểm soát (chất lạnh)
  kính nhìn
  kính quan sát

  Giải thích EN: A transparent section in a pipe or tank wall through which the liquid level in a container may be viewed or the flow of the liquid observed. Giải thích VN: Một phần trong suốt của một ống hay của thành bồn qua đó mực nước hay dòng chảy có thể được trông thấy.

  Xây dựng

  ống trong suốt gắn với bể chứa theo chiều đứng để xem mức chất lỏng trong bể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X