• Kỹ thuật chung

  đèn báo
  đèn báo hiệu
  đèn hiệu
  đèn tín hiệu

  Giải thích EN: Any form of illumination that is used as a sign, such as a flare, a navigation light, or a traffic signal. Giải thích VN: Bất kỳ một loại ánh sáng nào chẳng hạn như tia lửa đèn biển hay tín hiệu giao thông .

  signal light cycle
  chu kỳ bật đèn tín hiệu (đường)
  ánh sáng tán xạ

  Xây dựng

  đèn báo, đèn hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X