• (đổi hướng từ Sired)
  /´saiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con đực giống
  (từ cổ, nghĩa cổ) hoàng thượng, bệ hạ (tiếng xưng với vua)
  (từ cổ, nghĩa cổ) cha ông

  Ngoại động từ

  Sinh sản (ngựa giống)

  Nội động từ

  Làm giống; là con đực giống (của một động vật)

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X