• /hætʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cửa sập, cửa hầm (dưới sàn nhà); cửa hầm chứa hàng (của tàu thuỷ)
  under hatches
  để dưới hầm tàu, giam trong hầm tàu
  Cửa cống, cửa đập nước
  (nghĩa bóng) sự chết
  (nghĩa bóng) sự đẩy vào cảnh tối tăm bần cùng
  Sự nở (trứng)
  Sự ấp trứng
  Ổ chim con mới nở
  Ổ trứng ấp
  hatches, catches, matches, dispatches
  mục sinh tử giá thú (trên báo)
  down the hatch
  (trước khi hớp một ngụm rượu) xuống cổ họng

  Ngoại động từ