• /spɔ:n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trứng (cá, ếch, sò, tôm...)
  (sinh vật học) hệ sợi (nấm)
  (nghĩa xấu) con cái, dòng giống
  spawn of the devil
  quân vô lại

  Ngoại động từ

  Đẻ (trứng) (cá, ếch, sò, tôm...)
  Sinh ra, xuất hiện, đẻ ra (cái gì) với khối lượng lớn
  new housing estates spawning everywhere
  những khu chung cư mới mọc lên khắp nơi


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  destroy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X