• /in´dʒendə/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Sinh ra, gây ra, đem lại
  illiteracy often engenders crimes
  sự thất học thường sinh ra tội lỗi
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) đẻ ra, sinh ra

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X