• /sleik/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm nhẹ, làm dịu (đau đớn); làm nguôi (mối hận...); làm thoả mãn (một ham muốn..)
  to slake one's thirst
  làm cho đỡ khát, giải khát
  to slake a revenge
  trả thù
  Tôi (vôi)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tôi (vôi)

  Kỹ thuật chung

  dập
  dập tắt
  làm bở vụn
  làm tơi (than)
  tôi vôi
  tắt

  Kinh tế

  tôi vôi

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X